wat

Projectmanagement
Als (ad interim) projectmanager begeleiden we teams in het realiseren van de projectopdracht. Onze ervaring richt zich voornamelijk op projecten met een IT-component. In onze aanpak hanteren we projectmanagementmethoden en technieken, maar de belangrijkste component vormt de aandacht voor de mensen in en om het project.

Privacy diensten (AVG/GDPR compliancy)
Als privacy expert adviseren we organisaties in het voldoen aan de privacywetgeving. We voeren de volgende diensten uit:

  • uitvoeren privacy scan: in kaart brengen huidige stand van zaken en voorstellen voor verbetering
  • uitvoeren maatregelen om te voldoen aan de privacy wetgeving
  • awareness training: medewerkers trainen in de omgang met persoonsgegevens
  • inrichten privacy administratie: aantoonbaar in control zijn
  • externe FG als dienst: het inzetten van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor een bedrijf of organisatie (interne toezichthouder)
  • externe privacy officer als dient: het inzetten van een uitvoerenden privacy expert
  • externe privacy vraagbaak: het adviseren over privacy vraagstukken

Best Value Procurement
Als B+ gecertificeerde Best Value expert begeleiden we organisaties in aanbestedingen op een Best Value aanpak.

Training Teamkracht
Als trainer leren we mensen effectief samen te werken in projecten en organisaties. Dat doen we door niet alleen aandacht te hebben voor de missie, de doelen, de taken & verantwoordelijkheden en de procedures, maar vooral ook voor de onderlinge verhoudingen en gedrag.

Reacties zijn gesloten.