teameffectiviteitsmodel

Een hulpmiddel om het functioneren van teams door te lichten is het teameffectiviteitsmodel. In de praktijk wordt vaak gekeken naar de zachte factoren, oftewel de wijze waarop teamleden met elkaar omgaan. Is er bijvoorbeeld sprake van open communicatie? Durft men elkaar op zaken aan te spreken? Is er sprake van echt vertrouwen in elkaar? De rol van de leidinggevende is in deze context zeer belangrijk. Een goede leider creƫert een veilige, open sfeer.

Naast de zachte factoren en het aspect van leiderschap, is het ook belangrijk om naar de ontwerpkant van een team te kijken. Daarbij gaat het om hardere, structurele zaken zoals taken, rollen en bevoegdheden binnen het team. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is dit helder voor iedereen? In de praktijk wordt vaak alleen naar gedrag gekeken, terwijl de oorzaak van een conflict vaak op een ander niveau is ontstaan. Zijn verantwoordelijkheden bijvoorbeeld niet helder, dan zitten teamleden al snel in elkaars vaarwater met een conflict tussen teamleden tot gevolg.

Het teameffectiviteitsmodel kan de harde en zachte kanten van een team helder in beeld brengen. Het model bestaat uit een hiĆ«rarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de piramide van invloed zijn op de lagere niveau’s. De niveau’s zijn:

  • missie
  • doelen
  • taken en rollen
  • werkafspraken en procedures
  • onderlinge verhoudingen

Interessant is dat de oorzaak van conflicten in teams vaak op een hoger niveau ligt, dan waar ze verschijnen. Zo kan een onuitgesproken conflict over de taken en rollen de eigenlijke oorzaak zijn van scheve verhoudingen. En moet dus niet in eerste instantie aan die verhoudingen worden gewerkt, maar aan het verhelderen van rollen.

In projecten kan het teameffectiviteitsmodel uitstekend gebruikt worden in een Project Start-Up. Werken aan het team in het begin van een project verdient zich dubbel en dwars terug. Maak bijvoorbeeld omgangsregels bespreekbaar in het team. Bespreek het projectdoel (aan welke bedrijfsdoelstelling wordt invulling gegeven?) en stel vast voor wie het resultaat ertoe doet. En het lijkt een open deur, maar spreek je waardering uit wanneer mensen het goed doen. Een leidinggevende die iemand complimenteert waar iedereen bij is, heeft absoluut impact.

Reacties zijn gesloten.