hoe

In de aanpak van teamtrainingen hanteren we de volgende uitgangspunten:

Maatwerk als basis
Iedere organisatie is anders. One size does not fit all. Daarom passen we de teamtraining aan op de wensen en behoeften van de klant. Dit doen we door een intake uit te voeren, zowel bij de opdrachtgever als bij de deelnemers.

Evalueren in de praktijk
Enige tijd na de training plannen we een evaluatiemoment in. Dan stellen we vast wat het effect is van de training. In overleg bepalen we wat extra aandacht nodig heeft. Zo voorkomen we dat het effect van een training minimaal is.

Reacties zijn gesloten.